Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je u okviru projekta  "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG od 7. do 10. maja održan četvorordnevni kurs ,,Charted Management Institute“.

U Beogradu je 14. aprila 2018. u hotelu Falkenštajner održan treći ciklus Kursa o upravljanju promenama i razvoju liderstva na izvršnom nivou za visoke rukovodioce iz organizacije Ministarstva untrašnjih poslova. Cilj ovog kursa je da se pokaže značaj komplikovanih problema i da se shvati razlika između kritičnih i manje problematičnih situacija i koji liderski stil treba primeniti za koju vrstu situacije. Do sada su kroz prethodne cikluse obrađene teme Strateškog liderstva, tipovi liderstva, kao i proces upravljanja promenama i njegova implementacija.

U Beogradu je od 21.-23.marta u hotelu Falkensteiner održan trodnevni Program obuke trenera u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG.