Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

SAP West Balkans je uputio poziv Ministarstvu unutrašnjih poslova i to za: Željka Veselinovića - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za materijalno - finansijske poslove, Slobodana Nedeljkovića - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Katarinu Tomašević - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za ljudske resurse, kao i menadžera na projektu Nemanju Miloševića koji će i prisustvovati na SAP

Dva petodnevna kursa specijalizovanog policijskog menadžmenta (od osam predviđenih kurseva započetih u martu 2017.) koji će ukupno pohađati 100 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG održan je na Zlatiboru od 28.8.-1.9.2017. i Kopaniku od 4.9.-8.9.2017.

U julu 2017. izvršena je nabavka i dostavljena je IT oprema Ministarstvu unutrašnjih poslova i to: Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje za potrebe rada pregovaračke grupe za Poglavlje 24 i Direkciji policije za potrebe izrade strateških dokumenata.