Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Delegacija MUP-a Republike Srbije je boravila od 18.do 24.juna 2017. u studijskoj poseti Kraljevini Španiji sa ciljem sagledavanja funkcije upravljanja ljudskim resursima i razmene iskustava.

IPT i konsultanti su održali početak sastanka sa Odsekom za strateško upravljanje i planiranje 21. septembra. Prihvatili su se početni koraci. Zadatak konsultanata bio je započeti, izraditi i prezentovati smernice za funkciju monitoringa i istraživanja, kao i istražiti mogućnosti za studijsku posetu Evropskoj komisiji u vezi sa funkcijom M & E.

Načelnik Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje i vd pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Zoran Lazarov izjavio je danas u Aranđelovcu da je Republika Srbija u prvom izveštaju za Poglavlje 24 ispunila 90 odsto predviđenih ciljeva iz Akcionog plana.