Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je održan prvi od osam planiranih Kurseva specijalizovanog policijskog menadžmenta koji će pohađati 100 predstavnika MUPa.

Prva faza ovog zadatka obuhvatila je pregled postojećih "radnih porodica" i "radnih podporodica" sa preporukama i promenama unutar njih.

U skladu sa opštim ciljem poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u, u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru EU komponente, organizovan je kurs Prava EU.