Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Nakon radionice održan je inicijalni sastanak članova radne grupe, lokalnih stručnjaka i IPT-a sa nekoliko relevantnih tema o formalizaciji rada na izradi dokumenta i pregledu procesa kako predstavnika MUP-a, tako i lokalnih stručnjaka.

IPT i konsultanti su 7. aprila 2016. godine imali inicijalni sastanak sa pomoćnikom direktora policije, nakon čega je održan sastanak sa operativnim nivoom rukovodilaca koji su razmatrali trenutnu situaciju i kapacitete MUP-a (statističke i analitičke izvore podataka) i relevantna iskustva (SOCTA i POM).

Delegacija od tri člana MUP-a i jednog clana IPT-a posetila je Maltu koja je predsedavala EU od januara do juna 2017. Predstavnici MUP-a posetili su važne institucije (EASO) kako bi raspravljalo o ključnim pitanjima predsedništva.