Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Radna grupa za izradu dokumenta Strateška procena javne bezbednosti, održala je radionicu od 24. do 26. januara 2017 u Aranđelovcu kako bi finalizovala dokument Strateška analiza javne bezbednosti.

Kao deo ukupnog reformskog procesa u MUP-u u oblasti strateškog upravljanja, novi model Sistema procene će služiti kao prvi korak za model razvoja operatera.

Na osnovu zahteva Sektora za ljudske resurse, IMG je kupio hardversku opremu kao podršku aktivnostima projekta 1.2.1 - podrška organizacionoj promeni i restrukturiranju uzimajući u obzir da će novi sistematizacioni dokument biti pripremljen u okviru nove arhitekture SAP ERP HCM softvera koja je kupljena kroz aktivnost projekta - 1.2.5 - nabavka IT hardverske i softverske opreme.