Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Izazovi u sprovođenju reforme državne uprave - Ekspertski seminar

Kurs je održan 1. i 2. decembra. 2016. u Mastrihtu. Tri predstavnika prisutna na kursu bila su iz Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje iz MUP-a.

Po zahtevu Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje i po hitnom zahtevu Ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, IMG je kupio server i rezervnu kopiju servera u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina što je direktno povezano sa Poglavljem 24, kao podrška aktivnosti projekta 2.2.1 - podrška novim poslovnim procesima EU.