Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kurs je održan 13. i 14. decembra 2016. godine u Barseloni za predstavnike Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje.

Od 12. do 14. decembra 2016. godine lokalni stručnjak uz podršku IPT tima održao je radionicu i obuku vezanu za savremene metode i tehnike za sprovođenje strateške analize sa relevantnim predstavnicima IPT-a.

Cilj ove dvodnevne studijske posete Sloveniji bio je razmena informacija i razmena iskustava između dve policijske snage u oblasti upravljanja ljudskim resursima, sa fokusom na modele procene u Ministarstvu i policiji.