Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Dana 7. i 8. novembra 2016. 3 predstavnika - MUP-a, Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje i Odeljenja za upravljanje projektima učestvovali su na EIPA kursu u Barseloni.

Seminar, u skladu sa sektorskom budžetskom podrškom IBM, održan je 6. i 7. oktobra 2016. godine u nastavnom centru Avala za predstavnike Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje, Odeljenje za upravljanje projektima, Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, SEIO.

Kao što je navedeno u projektnom dokumentu, MUP je uz podršku Sida-e nabavio softver zasnovan na SAP tehnologiji (modul zapošljavanja i osnovni HR moduli).