Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Na osnovu zahteva Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje , IMG je kupio server za upravljanje dokumentima kao podršku aktivnosti projekta  2.2.5 - razvoj sistema za upravljanje dokumentima EU.

IPT i konsultanti su 22. i 23. novembra održali sastanke za utvrđivanje činjenica sa predstavnicima Odeljenja za strateško planiranje i razvoj, Odjeljenja za unutrašnju reviziju, Sekretarijata, Uprave policije, Sektora za vanredne situacije i Regionalnog policijskog okruga Beograd kao najvećeg policijskog okruga.

Radionica je organizovana za Sektor za ljudske resurse koji ima indirektnu ulogu u izveštavanju za Poglavlja 23 i 24 (kao i druga relevantna poglavlja).