Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Ovo je „Uvodni kurs EU“ na kome su prisustvovala 3 predstavnika MUP-a iz Sektora za evropske integracije, EU poslove i planiranje 14. i 15. aprila i 18.-19. aprila 2016. godine – Mastriht „Evropa na internetu“ i „Rad sa procenom uticaja na nivou EU“.

Sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske Unije i Srbije održan je 12.aprila 2016 u Briselu, učestvovali su predstavnici MUP-a, Aleksandar Nikolić, clan Saveta i Državni sekretar, Jelena Vasiljević, pomoćnica  šefa Uprave granične policije i Miodrag Lazić, šef odseka za saradnju sa EU.

Delegacija od sedam članova iz Ministarstva unutrašnjih poslova posetila je Brisel u periodu od 31. januara do 4. februara 2016. godine, kako bi učestvovala na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost, koji obuhvata teme iz Poglavlja 23 i 24 o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji.