Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Konsultanti su obavili intervjue  sa učesnicima u poslovnim procesima EU u MUP-u 6. i 7. aprila 2016. Glavne aktivnosti bile su analiza poslovnih procesa novog Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Odeljenje za upravljanje projektima, posetili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore u cilju razmene iskustava u korišćenju budžetske podrške sektoru i definisanja odgovora na privremene odrednice Evropske komisije.

Ovo je „Uvodni kurs EU“ na kome su prisustvovala 3 predstavnika MUP-a iz Sektora za evropske integracije, EU poslove i planiranje 14. i 15. aprila i 18.-19. aprila 2016. godine – Mastriht „Evropa na internetu“ i „Rad sa procenom uticaja na nivou EU“.