Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu, u hotelu Falkensteiner započela je petodnevna obuka Kursa o upravljanju promenama i razvoju liderstva na izvršnom nivou  u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG. Prva dva dela obuke održana su 10. i 17. marta 2018., treći deo zakazan je za 14. april 2018., a poslednja dva za 11. i 12. maj 2018.

U skladu sa opštim ciljem projekta poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru komponenti EU, od 23. do 25.januara 2018. organizovan je kurs Uvod u EU.

Tokom 2017. godine organizovan je i sproveden veliki broj kurseva koji se odnose na specifične potrebe razvoja kapaciteta MUP-a u skladu sa programom koji se realizuje uz podršku Side ,,Podrška razvoju kapaciteta strateškog upravljanja i EU integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije” i njegovim specifičnim ciljevima.